OÚ Křelov - Břuchotín, M. Majerové 45/25, 783 36 Křelov - Břuchotín, tel. 585 381 503, e-mail: obec@krelov.cz, IČ: 63028255, ID dat. schránky: yrnbnbs

Restaurování kamenného kříže parcela č. 176 k.ú. Břuchotín

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ  DOTACE  „Restaurování kamenného kříže v Křelově-Břuchotíněna parc.č. 176 k.ú. Břuchotín“.

 

Olomoucký kraj a Obec Křelov-Břuchotín  uzavřeli smlouvu  o poskytnutí dotace ve výši 48.675,- Kč.

 

Datum uzavření: 08.06.2019

Účelem dotace: akce „Restaurování kamenného kříže v Křelově-Břuchotíněna parc.č. 176 k.ú. Břuchotín“.

Celkový výdaj: 97.350,- Kč

Poskytnutá dotace Olomouckým krajem činí:    48.675,- Kč

Financování Obcí Křelov-Břuchotín činí: 48.675,- Kč