E-podatelna

E-mailová adresa naší elektronické podatelny je obec@krelov.cz

Za elektronicky podanou žádost lze považovat pouze žádost opatřenou elektronickým podpisem.