Co patří a nepatří do nádob na vytříděný odpad

PLASTY
ANO
sešlápnuté PET lahve, plastové tašky,
obaly od kosmetiky, folie a další
výrobky z plastu
 
NE
obaly znečištěné chemikáliemi
a s velkým nánosem zbytků potravin,
podlahové krytiny a novodurové trubky
stavební polystyren
 

PAPÍR
ANO
starý papír, noviny, časopisy,
knihy, papírové obaly, sešity,
katalogy, krabice
 
NE
mokrý, mastný či jinak znečištěný
papír se zbytky potravin či chemikálií,
voskovaný papír, kopírovací papír,
hygienické potřeby, papírové utěrky, ubrousky