OÚ Křelov - Břuchotín, M. Majerové 45/25, 783 36 Křelov - Břuchotín, tel. 585 381 503, e-mail: obec@krelov.cz, IČ: 63028255, ID dat. schránky: yrnbnbs

Kompostárna KřelovPodmínky přijetí odpadů na kompostárně v Křelově:

 

  • nevhodné odpady si občané na své náklady odvezou
  • pouze v otvírací hodiny - v pracovní dny 7,00-15,30 hod
  • nutné předložení občanského průkazu - občan obce Křelov-Břuchotín nemá příjem bioodpadu zpoplatněný
  • vstup do kompostárny nutný pro složení nákladu pouze s pracovníkem SITA CS

 

Obec Křelov-Břuchotín rozšiřuje od 1.7.2016 sběr tříděného odpadu o použité jedlé oleje a tuky z domácností,  pomocí nově instalované nádoby  ( zelená popelnice s oranžovým víkem) na ulici M.Majerové – za Obecním úřadem v Křelově na kontejnerovém stanovišti tříděného odpadu.

Tato nádoba nabízí občanům Křelova-Břuchotína další možnost, jak se ekologicky zbavit jedlých olejů a tuků, které pochází z domácností. Občané mohou do těchto nádob vhazovat v uzavřených PET lahvíchjedlé oleje a tuky (např. fritovací oleje, ztužené jedlé tuky).

V žádném případě nejsou nádoby určeny pro technické oleje (převodové, motorové, tlumičové) ani pro maziva a kapaliny.

Interval vývozu nádob bude zatím prováděn dle aktuální potřeby. Pokud se sběrné nádoby osvědčí, budou postupně přidávány do dalších lokalit obce.