Poplatky

Poplatky vybírané Obcí Křelov - Břuchotín

Správní poplatky
- poplatek za ohlášení změny trvalého pobytu 50,- Kč osobu
- poplatek za vidimaci (ověření shody stejnopisu, opisu, kopie nebo fotokopie s originálem) 30,- Kč dokument
- poplatek za legalizaci (ověření podpisu nebo razítka) 30,- Kč podpis nebo razítko
- poplatek za apostilu (ověření podpisu a otisku razítka na listině za účelem jejího použití v zahraničí) 100,- Kč dokument
Poplatky za užívání veřejného prostranství
- za umístění prodejních zařízení 100,- Kč m2 / den
- za umístění dočasných staveb a zařízení k poskytování služeb 10,- Kč m2 / den
- za umístění reklamního zařízení na dobu nepřesahující 1 kalendářní měsíc 20,- Kč m2 / den
- za umístění reklamního zařízení na dobu přesahující 1 kalendářní měsíc 10,- Kč m2 / den
- za umístění stavebních zařízení 1,- Kč m2 / den
- za vyhrazení trvalého parkovacího místa 0,20 Kč m2 / den
- za umístění a provoz lunaparků, cirkusů a jiných obdobných atrakcí 1,- Kč m2 / den
- za umístění skládky stavebního materiálu při opravě obytného domu 1,- Kč m2 / den
- za umístění skládek 10,- Kč m2 / den
- za užívání veřejného prostranství pro kulturní a sportovní akce 0,50 Kč m2 / den
- za provádění výkopových prací 5,- Kč m2 / den
Poplatky za kopírovací služby prováděné na zařízení v kanceláři OÚ
- A4 jednostanná kopie 5,- Kč list
- A4 oboustanná kopie 7,50 Kč list
- A3 jednostanná kopie 7,50 Kč list
- A3 oboustanná kopie 10,- Kč list
Poplatky za hlášení obecním rozhlasem
- pplatek za hlášení obecním rozhlasem 30,- Kč zpráva
Poplatky za místa na hřbitově
- nájem hrobových míst 10,- Kč m2 / rok
- nájem urnových míst 20,- Kč rok
Poplatek za psa
- za jednoho psa 100,- Kč rok
- za druhého a každého dalšího psa 150,- Kč rok
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů
- za poplatníka 500,- Kč osoba / rok
Poplatek z ubytovací kapacity
- poplatek z ubytovací kapacity v zařízeních určených k přechodnému ubytování za úplatu 4,- Kč osobu / den
Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj
- výherní hrací přístroj 5.000,- Kč 3 měsíce
Poplatky za služby obecního úřadu  
- přeprava traktorkem 150,- Kč 1/2 hod
- zapůjčení lešení 100,- Kč týden/1 sestava
- sečení trávy 150,- Kč 1/2 hod
- nájem nebytových prostor - úřadovna Břuchotín 300,- Kč 1 den
- nájem nebytových prostor OÚ Křelov - zasedací místnost 100,- Kč 1 den/ netopná sezóna
- nájem nebytových prostor OÚ Křelov zasedací místnost 150,- Kč 1 den/ topná sezóna

 

 Číslo účtu pro případné platby: 1801734359/0800


Pronájem Sportovního hřiště u T.J. Sokol Křelov  na Květinové ulici

Osoby nebo různá sdružení a spolky  z Křelova-Břuchotína

1 hodina

Pronájem hřiště bez osvětlení

     0,- Kč

1 hodina

Pronájem hřiště s osvětlením

100,- Kč

 

Ostatní

1 hodina

Pronájem hřiště bez osvětlení

250,- Kč

1 hodina

Pronájem hřiště s osvětlením

350,- Kč

Kontaktní údaje

OÚ Křelov - Břuchotín

Marie Majerové 45/25
783 36 Křelov - Břuchotín

Tel.: (+420) 585 381 503
Tel./fax: (+420) 585 381 049
E-mail: obec@krelov.cz

Firmy v naší obci

Zadejte název firmy nebo služby, nebo si prohlédněte celý seznam firem