Dotace

akcez programudotace v Kčdatum
Rekonstrukce Památníku světových válek Obnova památek místního významu 49 250,00 Kč 17.10.2007
Oprava kameného kříže na Večeřově ulici   45 000,00 Kč 4.11.2008
Modernizace tělocvičny OÚ-sál Ministerstvo pro místní rozvoj 300 000,00 Kč 14.12.2009
Podpora prevence kriminality - osvětlení u hřbitova Ministerstvo vnitra  88 000,00 Kč 7.12.2009
Chodník a přechody - Večeřova ulice Olomoucký kraj 140 390,00 Kč 30.9.2009
Chodník Večeřova státní fondy 510 050,00 Kč 18.11.2010
   Ministerstvo pro místní rozvoj 123 000,00 Kč 29.10.2010
Rekonstrukce Křížku u potoka Obnova památek místního významu Olomouckého kraje 50 000,00 Kč 11.11.2010
Výstavba víceúčelového hřiště v Křelově MAS Moravská cesta 1 030 017,00 Kč 2.3.2010
Vybudování elektronického bezdrátového rozhlasu Olomoucký kraj 436 702,00 Kč 8.7.2010
Cyklostezka Evropský fond pro regionální rozvoj,prostřednictvím ROP Střední Morava 3 825 552,88 Kč 8.12.2011
modernizace Základní školy MAS Moravská cesta 489 123,00 Kč 6.4.2011
Zateplení Mateřské školy Státní fond životního prostředí 1 598 686,20 Kč 29.11.2011
(88.815,90)

01.12.2011
(1,509.870,30)
Na zajištění akce schopnosti hasič.sboru Olomoucký kraj 10 000,00 Kč 15.6.2012
Dětské hřiště u ZŠ Ministerstvo pro místní rozvoj 400 000,00 Kč 13.9.2012
Kamenný kříž v Křelově, ul.Jánošíkova Ol.kraj Obnova staveb architektury místního významu 50 000,00 Kč 28.11.2012