Čerpání dotací v roce 2007

Rekonstrukce "Památníku světových válek" v Křelově z programu Obnovy památek místního významu

Olomouckého kraje v celkové výši 50.000,- Kč