Čerpání dotací v roce 2008

1. Dotace na výměnu oken a zateplení budovy Mateřské školky v Křelově v celkové výši

1.800.000,- Kč ze Státního fondu životního prostředí

 

2. Dotace na vybudování osvětlení hřbitova v Křelově z programu "Prevence kriminality"

Ministerstva vnitra ČR ve výši 150.000,- Kč