Čerpání dotací v roce 2009

1. Realizace stavby chodníku a dvou přechodů pro chodce na ulici Večeřova v Křelově z programu Olomouckého kraje v celkové výši 230.000,- Kč 

2. Výstavba víceúčelového sportoviště v Křelově z dotace MAS Moravská cesta v celkové výši 1.200.000,- Kč

3. Rekonstrukce tělocvičny v budově Obecního úřadu v Křelově ve výši 360.000,- Kč z programu Ministerstva pro místní rozvoj.