Čerpání dotací v roce 2010

1. "Po chodníku na ul. Večeřova nově a bezpečně" dotace z programu Olomouckého kraje ve výši 510.000,- Kč

2. Rekonstrukce "Křížku u potoka"  z programu Obnovy památek místního významu Olomouckého kraje ve výši 50.000,- Kč

3. Modernizace Základní školy v Křelově z MAS  Moravská cesta ve výši 490.000,- Kč

4. Dotace na restaurování Památek místního významu v Křelově - Břuchotíně ve výši 123.000,- Kč z programu ministerstva pro místní rozvoj

5. Vybudování elektronického bezdrátového rozhlasu z dotace Olomouckého kraje v celkové výši 460.000,- Kč

 

Logo_kraje_na_web.jpg - 37.72 Kb