Vyhlášky a nařízení

Obecně závazné vyhlášky

 

  

r.2018
číslo OZV Název OZV ze dne účinnost od vyvěšeno sejmuto zrušeno
1/2018 o nočním klidu     29.5.2018 14.6.2018  
 2/2018 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů   1.1.2019 7.11.2018 26.11.2018   

 

r.2017
číslo OZV Název OZV ze dne účinnost od vyvěšeno sejmuto zrušeno
1/2017 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů     24.11.2017 15.12.2017  
             

 

r.2016
číslo OZV Název OZV ze dne účinnost od vyvěšeno sejmuto zrušeno
1/2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů     16.12.2016 16.1.2017  
2/2016 o nočním klidu   1.1.2017 16.12.2016 16.12017 

 

 

r.2015
číslo OZV Název OZV ze dne účinnost od vyvěšeno sejmuto zrušeno
1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Křelov - Břuchotín 1.9.2015 1.9.2015 1.9.2015    
2/2015  o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů   1.1.2016  1.1.2016 1.1.2016   


 

r.2012
číslo OZV Název OZV ze dne účinnost od vyvěšeno sejmuto zrušeno
1/2012 o regulaci hlučných činností 29.3.2012 20.4.2012 5.4.2012 23.4.2012  
2/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 13.12.2012 1.1.2013 14.12.2012  

 

 

r.2010
číslo OZV Název OZV ze dne účinnost od vyvěšeno sejmuto zrušeno
1/2010 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 16.12.2010 1.1.2011      
2/2010 o místním poplatku ze psů 16.12.2010 1.1.2011      
3/2010 o místním poplatku z ubytovací kapacity 16.12.2010 1.1.2011      
4/2010 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 16.12.2010 1.1.2011      
5/2010 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu 16.12.2010 1.1.2011      
6/2010 o místním poplatku ze vstupného 16.12.2010 1.1.2011      

 

r.2008
číslo OZV Název OZV ze dne účinnost od vyvěšeno sejmuto zrušeno
1/2008 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 18.12.2008 1.1.2009 19.12.2005 5.2.2009  

 

r.2006
číslo OZV Název OZV ze dne účinnost od vyvěšeno sejmuto zrušeno
1/2006 kterou se vyhlašuje závazná část územního plánu obce Křelov-Břuchotín 16.´3.2006 3.4.2006 17.3.2006 3.4.2006  
1/2006 P1 Příloha č.1 k vyhlášce č.1/2006 16.´3.2006 3.4.2006 17.3.2006 3.4.2006  
1a/2006 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 22.6.2006 7.7.2006 23.6.2006 24.7.2006  
2/2006 o místních poplatcích
22.6.2006 22.6.2006 23.6.2006 24.7.2006  
2/2006 P1 Příloha č.1 k vyhlášce č.2/2006 22.6.2006 22.6.2006 23.6.2006 24.7.2006  

 

r.2005
číslo OZV Název OZV ze dne účinnost od vyvěšeno sejmuto zrušeno
1/2005 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 15.12.2005 1.1.2006 15.12.2005 5.1.2006  

 

r.2004
číslo OZV Název OZV ze dne účinnost od vyvěšeno sejmuto zrušeno
1/2004 o místních poplatcích 26.2.2004 27.2.2004 27.2.2004 13.3.2004  
1/2004 P1 Příloha k vyhlášce č.1/2004 26.2.2004 27.2.2004 27.2.2004 13.3.2004  
2/2004 kterou se ruší Obecně závazná vyhláška 2/1996, o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřské školy a školní družiny 25.11.2004 1.1.2005 6.12.2004 6.4.2005  

 

r.2003
číslo OZV Název OZV ze dne účinnost od vyvěšeno sejmuto zrušeno
1/2003 o místních poplatcích 27.11.2003 1.1.2004 1.12.2003 28.1.2004 26.2.2004
1/2003 P1 Příloha k vyhlášce č.1/2003 27.11.2003 1.1.2004 1.12.2003 28.1.2004 26.2.2004
2/2003 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 27.11.2003 1.1.2004 1.12.2003 11.2.2004  

 

r.2002
číslo OZV Název OZV ze dne účinnost od vyvěšeno sejmuto zrušeno
1/2002 o omezujícím opatření k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v souvislosti s chovem a pohybem psů na území Křelov-Břuchotín 18.4.2002 3.5.2002 19.4.2002 7.5.2002  
2/2002 Zajišťování udržování místních záležitostí veřejného pořádku a čistoty 18.4.2002 3.5.2002 19.4.2002 7.5.2002  
3/2002 Požární řád 20.6.2002 25.7.2002 21.6.2002 25.7.2002  

 

r.2001
číslo OZV Název OZV ze dne účinnost od vyvěšeno sejmuto zrušeno
1/2001 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na katastrálním území obce, včetně systému nakládání se stavebním odpadem 13.12.2001 1.1.2002 14.12.2001 4.1.2002  
2/2001 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 13.12.2001 1.1.2002 14.12.2001 4.1.2002 27.11.2003

 

r.1998
číslo OZV Název OZV ze dne účinnost od vyvěšeno sejmuto zrušeno
1/1998 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj 23.4.1998 1.7.1998 8.6.1998 26.6.1998  
2/1998 zrušení OZV č.3/1996 "Řád pro pohřebiště-hřbitov Křelov" 24.9.1998 2.11.1998 14.10.1998 30.10.1998 21.3.2002

 

r.1996
číslo OZV Název OZV ze dne účinnost od vyvěšeno sejmuto zrušeno
1/1996 o místních poplatcích 20.2.1996 15.3.1996 21.2.1996 22.4.1996 27.11.2003
2/1996 o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřské školy a školní družiny 20.2.1996 11.3.1996 21.2.1996 19.4.1996 25.11.2004
2/1996 P1      Příloha k vyhlášce č.2/1996 20.2.1996 11.3.1996 21.2.1996 19.4.1996 25.11.2004
3/1996 Řád pro pohřebiště-hřbitov Křelov 21.3.1996 6.5.1996 19.4.1996 6.5.1996 24.9.1998

 

r.1995
číslo OZV Název OZV ze dne účinnost od vyvěšeno sejmuto zrušeno
1/1995 o stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitostí 18.5.1995 1.1.1996 24.5.1995 26.6.1995  
2/1995 o místních poplatcích 15.6.1995 1.9.1995 16.6.1995 7.7.1995 20.2.1996
3/1995 o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřské školy a školní družiny 15.6.1995 1.9.1995 I. 16.6.1995
II.26.6.1995
I. 7.7.1995
II.24.7.1995
20.2.1996
3/1995 P1      Příloha k vyhlášce č.3/1995 15.6.1995 1.9.1995 I. 16.6.1995
II.26.6.1995
I. 7.7.1995
II.24.7.1995
20.2.1996
4/1995 o zrušení vyhlášek města Olomouce 30.11.1995 15. dnem vyvěšení 5.12.1995 20.12.1995 20.12.1995
5/1995 o zrušení vyhlášek města Olomouce 30.11.1995 15. dnem vyvěšení 5.12.1995 20.12.1995 20.12.1995