Zastupitelstvo obce

Starosta: Jiří S p u r n ý
1. místostarosta: Ing. Jana K a l a v s k á
2. místostarosta: Marie Š k a v r o n k o v á
Členové zastupitelstva:      Jan N a s t o u p i l st.
Ing. Pavel H á j e k
Radek P ů r
Mgr. Michal D o k o u p i l
David Š a f á ř
Jan N a s t o u p i l ml.