Sbor dobrovolných hasičů

Křelovský sbor dobrovolných hasičů založený v r. 1880 patřil k nejstarším sborům v olomouckém kraji.

Hasičská výzbroj byla uložena v budově hasičského skladiště poblíž staré kaple.
Dle dochovaných záznamů zasahovali křelovští hasiči jen v letech 1888 - 1924 při 25 požárech v obci a blízkém okolí (v Břuchotíně, Horce, Skrbeni Topolanech a Řepčíně).

V Břuchotíně byl sbor dobrovolných hasičů založen v roce 1911.

Po dlouhá léta oba sbory pracovaly ve stejném okrsku (dále Skrbeň, Hynkov, Příkazy, Chomoutov a Horka). Bohužel, kolem roku 1980 křelovský sbor zanikl.

V současnosti již existuje pouze SDH Břuchotín, který reprezentuje společnou obec Křelov-Břuchotín. 

Znak SDH Břuchotín

Hasiči se aktivně podílejí na různých obecních akcích a obec si toho vědoma, přispívá na jejich fungování nejen pravidelnou roční dotací, ale i např. opravou hasičárny, po zrušení útulku i rekonstrukcí budovy OÚ v Břuchotíně, aby se měli dobrovolní hasiči kde scházet.

Znak Olomouckého kraje

Z finančního příspěvku Olomouckého kraje na pořízení, opravu požární techniky a nákup věcného vybavení jednotek SDH obcí olomouckého kraje pro rok 2008 byla zajištěna oprava hasičského automobilu.
Z finančního příspěvku Olomouckého kraje pro rok 2009 byla pořízena motorová pila.
Z finančního příspěvku Olomouckého kraje pro rok 2010 bylo pořízeno kalové čerpadlo.

Z finančního příspěvku Olomouckého kraje pro rok 2012 byly pořízeny 4 ks zásahových přileb.

Více k historii sboru, ke složení výboru, ke složení zásahové jednotky, ke složení soutěžního družstva žen a k zásahům v posledním období i k činnostem při povodních v letech 1997 (s obrázky) a 2006, se dovíte na internetových stránkách SDH Břuchotín na adrese http://hasici.bruchotin.cz/.