Senioři

Senior klub zahájil svou činost v roce 1998, kdy se na prvním setkání sešlo 40 členů.

Nyní klub registruje 28 členů, kteří se schází jednou za měsíc.

K běžné činosti klubu patří různé besedy, přednášky, zájezdy a vycházky do blízkého i vzdálenějšího okolí. Úzce spolupracuje s jinými kluby seniorů.

Klub spolupracuje s obecním zastupitelstvem a aktivně se podílí na různých kulturních a společenských akcích v obci.


Aktuality:

 


Manželé Vaňkovi oslavili zlatou svatbu


Podnikli jsme výlet na Šternberský hrad a do Klášterních sklepů. Výlet se líbil a inspiroval nás k dalším


Zářijové odpoledne a opékání ryb u rybníka Sekerník se našim seniorům velice líbilo, i když počasí moc nepřálo. Nálada byla ale dobrá, pohoštění také. Ryby byly nejlepší. Pár fotek z akce je <<tady>>


Koncem června se uskutečnilo poslední předprázdninové cvičení jógy křelovských seniorek pod vedením paní Zdeny Husičkové.
K nahlédnutí je pár snímků  jako ukázka cvičební hodiny.   

Případné zájemce  zveme tímto k účasti na našem cvičení, které začne opět začátkem října vždy v pondělí v 9 hod na sále v budově  OÚ Křelov. Cena cvičební hodiny je 30 Kč. Přesný termín úvodní hodiny upřesníme.

Seniorky                                                                                               Ukázky z cvičební hodiny