T.J. Sokol Křelov

Tělocvičná jednota SOKOL byla v Křelově založena v roce 1909 a cvičilo se v sále hostince p. Izáka (nyní budova Obecního úřadu).

V roce 1920 obec darovala sokolské jednotě pozemek na stavbu sokolovny při hlavní silnici, na kterém byla za pomoci členů sokola, dobrovolníků a nezaměstnaných sokolovna v roce 1922 postavena.

V současné době je T.J. SOKOL Křelov organizační jednotkou České obce sokolské a v rámci Olomouckého kraje náleží do Sokolské župy Olomoucké-Smrčkovy.

Jednota má 137 členů všech věkových kategorií, kteří jsou členy buď sportovních oddílů (malá kopaná, stolní tenis)nebo oddílů všestrannosti (předškolní děti, ml. žáci, st. žáci, st. žákyně, dorostenky, aerobik, volejbal, florbal, historický šerm).

Cvičení probíhají v sokolovně, kterou kromě složek jednoty využívá k hodinám tělesné výchovy i Základní škola v Křelově. V sokolovně jsou pořádány tradiční akce jako "Šibřinky", "Dětské šibřinky", "Mikulášská pro děti", sportovní turnaje atd. Tělocvičnu využívají ke svým pravidelným akcím také Dobrovolní hasiči z Břuchotína, křelovští myslivci, Klub seniorů a samozřejmě Obecní úřad v Křelově.

T.J. Sokol Křelov je provozovatelem dětského hřiště a hřiště na malou kopanou. Obě hřiště jsou u sokolovny. 

T.J. Sokol Křelov se snaží aktivně zapojovat do života obce a pokud máte zájem dozvědět se více, podívejte se na její vlastní internetovou prezentaci, kde také najdete kontakty na zástupce jednoty. 

Plánované akce 2019

16.02.     Šibřinky 
22.03.     OKV (okolo Křelova večer) 
18.04.     Velikonoční cvičení
27.04.     Čarodějnice 
11.05.     Memorial V.V. 
květen    Tábor kmotřenek (víkend v květnu)
01.06.     Dětský den 
srpen      Tábor děti 
01.09.     Hody 

 

http://www.sokolkrelov.estranky.cz/

 

Rozvrh cvičebních hodin

sokolovna