Úřední deska

Archiv záznamů

Datum Druh Název
16.10. 2018 Oznámení Návrh střednědobého rozpočtového výhledu
12.10. 2018 Oznámení ZÁMĚR - na odprodej části pozemku p.č.509-3 k.ú.Křelov 68 m2
12.10. 2018 Oznámení ZÁMĚR - na prodej části pozemku parc.č. 269 k.ú. Křelov, o výměře cca 106 m2
10.10. 2018 Oznámení Komplexní pozemkové úpravy v k.ú.Ústín-oznámení o vystavení návrhu-pozvánka na závěrečné jednání
10.10. 2018 Oznámení Veřejná vyhláška-přechodná úprava provozu na pozemních kom. - Olomouc-Chomoutov
09.10. 2018 Oznámení Zápis o výsledku voleb do Zastupitelstva obce Křelov-Břuchotín
25.09. 2018 Oznámení Oznámení o vyhrazené ploše pro vylepení volebních plakátů - volby do ZO 5. a 6.10.2018
19.09. 2018 Oznámení Oznámení o době a místě konání voleb do ZO Křelov-Břuchotín 2018
17.09. 2018 Oznámení Oznámení o možnosti převzít písemnost - A. Holík - 2
07.09. 2018 Oznámení Oznámení ZO 4/2018
31.08. 2018 Oznámení Oznámení o možnosti převzít písemnost - A. Holík
24.08. 2018 Oznámení Oznámení - Hody Křelov
21.08. 2018 Oznámení Informace o počtu a sídlech volebních okrsků - Volby do zastupitelstva obce
13.08. 2018 Oznámení Veřejná vyhláška-oznámení - Aktualizace č.2a Zásad úz.rozvoje Ol.kraje a vyhodnocení vlivů
06.08. 2018 Oznámení Stanovení min. počtu členů OVK pro volby do zastupitestva obce
20.07. 2018 Oznámení Oznámení STRACENÉ RÁJ
13.07. 2018 Oznámení Oznámení o počtu volebních obvodů, podpisů, členů ZO
10.07. 2018 Oznámení SMOL - Nařízení č. 4/2018
29.06. 2018 Oznámení Veř.vyhl.-úprava provozu na poz.kom. sil.č.II/635 a na MK ul.Družby nár. Břuchotín
15.06. 2018 Oznámení Oznámení ZO 3/2018