Základní škola a Mateřská škola Křelov-Břuchotín, příspěvková organizace

Adresa:               Lipové nám. 29/18             IČ: 709 96 318
    Křelov-Břuchotín   Číslo účtu: 1809700399/0800
    PSČ 783 36      
           
Telefon:   +420 585 381 290      
           
web:    http://zsmskrelov.cz/      
           

Statutární zástupce, ředitelka:

Mgr. Jitka Hromadová

 
 

 

   
   

Mateřská škola, vedoucí učitelka:

Jarmila Cimprichová

 
Telefon:                       +420 585 381 292  

 

Rozhodnutím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitánská 7, 118 12 Praha 1 - Malá Strana, č.j. 32 632/03-21, byla příspěvková organizace zařazena do sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení s účinností od 1.9.2004