Organizace školy 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křelov – Břuchotín, příspěvková organizace,

Lipové náměstí 18, 783 36 Křelov – Břuchotín

 

 

ORGANIZACE ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013

 

 

 

 

Vzdělávací programy

l  Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání RODINNÁ ŠKOLIČKA 

 

 

 

Třídy a počty žáků

 

  1. třída – spojený 2. a 3. ročník – třídní učitelka Mgr. Dagmar Melicharová
  2. třída – spojený 1., 4. a 5. ročník – třídní učitelka Mgr. Blanka Mráčková

 

  1. ročník – 14 žáků
  2. ročník – 8 žáků
  3. ročník – 10 žáků
  4. ročník – 7 žáků
  5. ročník – 4 žáci

       celkem 43 žáků

 

 

Učební plány podle vzdělávacího programu

 

 

Ročník

Předmět

1. roč.

2. roč.

3. roč.

4. roč.

5.ro.

Český jazyk

9

10

8

8

7

Anglický jazyk

 

 

3

3

3

Matematika

5

5

5

5

5

Člověk a jeho svět

2

2

3

3

3

Hudební výchova

1

1

1

1

1

Výtvarná výchova

1

1

2

2

2

Pracovní výchova

1

1

1

1

1

Tělesná výchova

2

2

2

2

2

Infomatika

 

 

 

 

1

Týdenní dotace

21

22

25

25

25

 

ŠD

1 oddělení, vychovatelka Zdenka Hanáková

Provoz ŠD  odpolední 11´25 - 15´30

Počet žáků max. 25

 

 

 

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání ZDRAVÉ A ŠŤASTNÉ DĚTI

 

Třídy a počty dětí

  1. třída –  22 dětí ve věku 3 - 4 roky
  2. třída –  18 dětí ve věku 4 – 5 let
  3. třída –  22 dětí ve věku 5 – 6 let a s OŠD

      celkem 64 dětí

 

Odpolední provoz I. třída a část II. třídy budou ve II. třídě

                                III. třída a část II. třídy budou ve III. třídě

 

Provoz MŠ

celodenní 6´15 - 16´00

 

 

ŠJ – výdejna stravy

 

Zaměstnanci: Andrea Množilová

Počty strávníků

ZŠ -

MŠ -

 

 

 

ZAMĚSTNANCI ŠKOLY

 

Pedagogičtí pracovníci

Pracovní zařazení

Úvazek

Třída

Mgr. Kateřina Šimšová

Ředitelka školy, učitelka ZŠ pro 1.st.

1,000

ČJ a M v 1. roč.

Mgr. Blanka Mráčková

Učitelka ZŠ pro 1. st.

1,000

Třídní uč. II. třídy

Mgr. Dagmar Melicharová

Učitelka ZŠ pro 1. st.

1

Třídní uč. I. třídy

Zdenka Hanáková

Vychovatelka ŠD

0,7

Oddělení ŠD

Učitelka ZŠ pro 1. st.

0,41

Vyučuje VV, PV, HV a TV v 1. ročníku a TV v

I. třídě

Olga Plisková

Vedoucí učitelka MŠ

1,000

II. a III. třída

Jarmila Cimprichová

Učitelka MŠ

1,000

II. třída

Milena Filipová

Učitelka MŠ

1,000

III. třída

Jana Chromková

Učitelka MŠ

0,71

I. třída

Eva Košťálková

Učitelka MŠ

0,65

I. třída

Provozní pracovníci

 

 

 

Vlastimila Dostálová

Školník - ZŠ

0,75

 

Jana Tichá

Školník – MŠ

1,000

 

Andrea Množilová

Pracovník obchod. provozu ŠJ

1